Certifiering

OM VÅRT MILJÖARBETE

Att ha en genomarbetad miljöpolicy är A och O i dessa dagar. Det gäller i alla sammanhang och branscher och för alla företag som vill framstå som seriösa.

Inom byggbranschen är detta högprioriterat, dels med tanke på den miljöpåverkan som vårt arbete faktiskt innebär och även med tanke på de möjligheter vi har att göra saker bättre.

Vi på Säve Byggnads AB arbetar exempelvis med att dra ner på koldioxidutsläpp, dels genom sparsam körning men även genom att vi har gjort oss av med äldre bränsleslukande bilar. Vi har även fasat ur vissa kemikalier samt förbättrat vår avfallshantering.

Vi är ISO-certifierade och kvalitets- och miljöcertifierade. Du som vill vet mer om vårt miljöarbete kan läsa här eller kontakta oss personligen

ISO Certifikat

Ladda ner  

Miljöpolicy

Ladda ner  

Kvalitetspolicy

Ladda ner  

Arbetsmiljopolicy

Ladda ner