KÄRRLYCKEGATAN

Här har vi totalrenoverat fastigheten till en modern kontorsfastighet med lagerytor. Vi har bland annat bytt ut ventilationsaggregat och satt in nya värmestammar med radiatorer. Utfört ellinstallationer och monterat nya

fönster och nya portar med automatiserad entréport.

Gjort betongplattor på lagerytorna och lagt asfalt på gården.

YTA

2200 m2


TID

Juni 2020 - Juli 2021


PLATS 

Arendal


BESTÄLLARE

Lamela Fastigheter

SNABBA 

FAKTA

Säve Byggnads AB

Aröds Industriväg 54

422 43 Hisings Backa

031-7441980

info@savebygg.se

©2021 Säve Byggnads AB

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se vår policy.

OK

AVVISA